პროდუქტიული და კოლექტიური მუშაობა


დაცული კორპორატიული საფაილე საცავი

  • Microsoft Azure Storage
  • Microsoft Azure VPN

შეფერხებების მიმართ მდგრადი მონაცემთა ბაზა SQL

  • Microsoft Azure
  • SQL DB Standard S2
  • ხელმოწერა AZURE VM с MS SQL სერვისზე

მონაცემთა ბაზა SQL სარეზერვო ასლები ღრუბელში და სწრაფი აღდგენა

  • Microsoft Azure VM: D1 + SQL Std
  • Microsoft Azure Storage
  • Microsoft Azure VPN

ინფორმაციის სარეზერვო შენახვა ღრუბელში

  • Microsoft Azure
  • სერვისების გამართვის მომსახურება