დანართების განთავსება და მართვა


Web-საიტი მონაცემთა დამუშავების საიმედო ევროპულ ცენტრში

  • Сервис Azure Web Sites (plan B2)
  • სამომხმარებლო დომენი

ბიზნეს-დანართები მონაცემთა დამუშავების საიმედო ევროპულ ცენტრში

  • ვირტუალური სერვერი Microsoft Azure VM (1, Linux, D1) გამოყენება
  • ვირტუალური სერვერი AZURE VM с MS SQL გამოყენება
  • ტრაფიკი 5 გბ–10,0 ტბ (Microsoft AZURE-დან გამომდინარე) თვეში

სერვერული სიმძლავრეები ერთ წამში ტესტირებისთვის

  • • Microsoft Azure VM (1, Linux, D1) ვირტუალური სერვერის გამოყენება
  • • ტრაფიკი 5 გბ–10,0 ტბ (Microsoft AZURE-დან გამომდინარე) თვეში