წინადადებები

  აღდგენა შეფერხებების შემდეგ

  • მონაცემთა სარეზერვო ასლების შენახვა (ფაილების საცავები, ვირტუალური მანქანები, მონაცემთა ბაზები) ღრუბელში, საფაილე რესურსების შენახვის ღირებულების შემცირება საიმედოობისა და ინფორმაციული უსაფრთხოების მაღალი დონის პირობებში.
  • მონაცემებისა და ინფორმაციული სისტემების დაცვა ავარიული შეფერხებებისგან.
  • მაღალი წვდომის უზრუნველყოფა ვირტუალური მანქანების ან SQL მონაცემთა ბაზის დონეზე, კერძო და ჰიბრიდულ ღრუბელში.
  • შეფერხებების შემდეგ სწრაფი აღდგენის უზრუნველყოფა.

  დანართების განთავსება და მართვა

  • ვებ-საიტების სწრაფი მოწყობა და გამართვა
  • SharePoint on-line, Exchange on-line, Skype for business on-line ონლაინ სერვისების გამართვა და მომსახურება

  პროდუქტიული და კოლექტიური მუშაობა

  • კომპანიის საჭირო ინფრასტრუქტურის შექმნა „ნულიდან“, ინფრასტრუქტურის მოქნილობისა და სწრაფი მასშტაბირებისთვის მაღალი მზადყოფნის უზრუნველყოფა.
  • ერთობლივი მუშაობის მოსახერხებელი და უსაფრთხო საშუალებები, რომლებიც შეიცავენ კორპორატიულ საფოსტო სერვისს კალენდარული დაგეგმვის შესაძლებლობით, ინფორმაციულ პორტალს და სამუშაო სფეროებს დოკუმენტებზე ერთობლივი მუშაობისთვის წვდომის როლისებრი მოდელის გათვალისწინებით, დაცული აუდიო, ვიდეო კონფერენცკავშირის, დასწრების სტატუსის შესახებ ინფორმირებისა და შეტყობინებების მყისიერი გაცვლის სისტემას, კორპორატიულ სოციალურ ქსელს კომპანიის თანამშრომლებს შორის არაფორმალური ცოდნის გაცვლისთვის.

  სარეზერვო ასლები და ფაილების საცავები

  • მონაცემთა სარეზერვო ასლების შენახვა (ფაილების საცავები, ვირტუალური მანქანები, მონაცემთა ბაზები) ღრუბელში, საფაილე რესურსების შენახვის ღირებულების შემცირება საიმედოობისა და ინფორმაციული უსაფრთხოების მაღალი დონის პირობებში.

  უსაფრთხოება(EMS)

მობილური მოწყობილობების მართვა, მომხმარებელთა იდენტიფიკაციის გაფართოებული კონტროლი და კორპორატიული ინფორმაციის დაცვა Microsoft Enterprise Mobility Suite პროდუქტების კომპლექსის ბაზაზე.


გადაწყვეტები ბაზირებული არის Microsoft Enterprise Mobility Suite და AZURE პროდუქტების შესაძლებლობებზე, რომელთა  მოწოდება ხდება სერვისზე ხელმოწერის სახით.

გადაწყვეტების თავისებურებები: სწრაფი სტარტი; დაბალი კაპიტალური დანახარჯები; ოპტიმალური ოპერაციული დანახარჯები; სწრაფი გამართვა - რამდენიმე საათიდან სულ რამოდენიმე დღემდე (გადაწყვეტების არჩეული პაკეტიდან გამომდინარე).