* დასვით შეკითხვა მხარდაჭერის სამსახურში


*მხარდაჭერის სამსახური Cloud Help Desk შედის MUK კომპანიათა ჯგუფის წინადადებების კომპლექტში.
მიმართვიდან 2 სამუშაო დღის განმავლობაში ჩვენ დავამუშავებთ თქვენს მოთხოვნებს, რომლებიც დაკავშირებული არის ღრუბელოვანი სერვისების ლიცენზირებასთან, დანერგვასთან და საპარტნიორო ანაზღაურების მიღებასთან. ჩვენი სერვისული სპეციალისტები გაგიწევენ თქვენ მხარდაჭერას რთული ჰიბრიდული გადაწყვეტების მოდელირებაში MUK-ის სატესტო ლაბორატორიის ბაზაზე.
სერვისის მიწოდება უფასოა.