აღდგენა შეფერხებების შემდეგ


მონაცემთა დაცვა დანაკარგებისგან შეფერხებების პირობებში

  • Microsoft Azure

ინფრასტრუქტურის ავტომატური აღდგენა ავარიული შეფერხებების შემდეგ

  • Microsoft Azure
  • საიტების აღდგენის სერვისი Azure Site Recovery
  • ვირტუალური სერვერის გამოყენება (Windows А2 Standard)
  • VPN-რაბის გამოყენება ღრუბელოვანი და მიწისზედა ინფრასტრუქტურისთვის (სტატისტიკური ან დინამიკური მარშრუტიზაციისთვის)